Kobiety realizujące charyzmat Biskupa Teodora Kubiny PDF Drukuj Email
wtorek, 27 listopada 2018 01:08

Cieszymy się, że przyznawany decyzją Kapituły Medalu Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Medal im. Księdza Biskupa Teodora Kubiny, wręczono osobom, które Akcji Katolickiej poświęciły własne talenty, czas i osobiste zaangażowanie.

Kapituła Medalu, w bieżącym roku, doceniła wkład w budowę cywilizacji miłości oraz zaangażowanie w formację laikatu i pracę apostolską, w ramach charyzmatu realizowanego w Akcji Katolickiej, katolickim stowarzyszeniu wiernych świeckich, współpracującym ściśle z kościelną hierarchią, postanowiła wyróżnić Medalem im. Księdza Biskupa Teodora Kubiny: Zenonę Sienkowską i Ewę Oracz z POAK, przy parafii Jana Kantego w Częstochowie oraz wiceprezes DIAK, działającą w POAK przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie, Renatę Olczyk.


W imieniu Kapituły, gratuluję serdecznie Szanownym Paniom tak szczególnego wyróżnienia. Odznaczenie Medalem im. Księdza Biskupa Teodora Kubiny, jest dla nas członków Akcji Katolickiej szczególnym zobowiązaniem wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego też, niech Waszemu działaniu apostolskiemu, realizowanemu w ramach apostolstwa indywidualnego i wspólnotowego, towarzyszy troska o drugiego człowieka, która wyraża się w zawołaniu pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny: "Misereor super turbam" ("Żal mi tego ludu").

Niech zawołanie Biskupa Teodora Kubiny: "Żal mi tego ludu" przemienia Wasze kobiece serca oraz oraz uwrażliwia serca tych ludzi, do których jako chrześcijanki jesteście posłane, a które Bóg stawia na drodze Waszego życia.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, przewodniczący Kapituły Medalu im. Księdza Biskupa Teodora Kubiny.