Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej PDF Drukuj Email
środa, 28 listopada 2018 09:04

 

Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej


Jasnogórska Królowo Polski, Bogarodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i Nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki Twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.

 


Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej:

- kształtowanie sumień,

- formację duchowo-moralną i intelektualną,

- budzenie odpowiedzialności za Kościół,

- ożywianie ducha apostolskiego,

- wychowywanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią,

- kształtowanie świadomości kościelnej.

Spraw Matko

- aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi,

- aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii Świętej;

- aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci;

- aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i jego pasterzy;

- aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym;

- aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.

Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

- dla niewidzących - światłem,

- dla grzeszących - nawróceniem,

- dla zagubionych - drogą,

- dla poszukujących - prawdą i życiem,

- dla dobrych - umocnieniem.

 


Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim świętym Kościele.