Noworoczne spotkanie zarządu poza nami PDF Drukuj Email
sobota, 05 stycznia 2019 10:07

W piątek 4. stycznia odbyło się wspólne posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Po raz pierwszy obrady miały miejsce w biurze fundacji "Czyn Katolicki", przy parafii św. Wojciecha, w którym koordynuje się pracę Klubu Częstochowskiego Seniora. Przed rozpoczęciem posiedzenia, wiceasystent DIAK, ks. Radosław Rychlik, podziękował zarządowi za wysiłek i pracę przynoszącą jak stwierdził, pozytywne owce. Podczas spotkania dokonano podsumowania zadań podejmowanych w roku 2018. Zarząd i komisja rewizyjna pozytywnie odnieśli się również do zadań apostolskich zaplanowanych na rok bieżący.

Podczas spotkania prezes DIAK wraz z wiceprezes Renatą Olczyk podsumowali działania projektów Akcji Katolickiej "Senior w eterze" oraz Klubu Częstochowskiego Seniora. Na spotkaniu szczegółowo omówiono kwestie związane ze najbliższymi działaniami Akcji Katolickiej. Wśród priorytetowych działań w styczniu znalazły się: prowadzenie czuwania archidiecezji częstochowskiej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, przygotowania Orszaków Trzech Króli w Działoszynie i Kłobucku oraz XXIV Archidiecezjalnego Turnieju Szachowego o Puchar Metropolity Częstochowskiego.


Pośród wielu inicjatyw zaplanowanych na rok 2019 ciekawie zapowiadają się przeprowadzone w ubiegłym roku "Warsztaty Terenowe". W bieżącym roku będziemy mieć okazję do ponownego spotkania się z naszym środowiskiem w regionach: myszkowskim, częstochowskim, wieluńskim i radomszczańskim.


Przed nami również II Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę i wiele ciekawych inicjatyw o charakterze ogólnopolskim, archidiecezjalnym i lokalnym. Nade wszystko, mając na uwadze proces starzenia się społeczeństwa, stanowiący swoisty "znak czasu", priorytetowym zadaniem Akcji Katolickiej będzie prowadzenie pracy apostolskiej wśród seniorów.  W tej materii wspierać nas będzie z pewnością Klub Seniora, Klub Wolontariatu Akcji Katolickiej oraz audycje "Senior w eterze" realizowane przez nasze stowarzyszenie w Radio Jasna Góra.

Renata Olczyk, wiceprezes DIAK