Wykład 1: "Czy w Kościele są świeccy?” PDF Drukuj Email
niedziela, 07 kwietnia 2019 19:58

Po zakończonej Eucharystii, miały miejsce trzy wykłady formacyjne: „Czy w Kościele są świeccy?”"Wiara ze słuchania" oraz "Marsz przez instytucje marksizmu kulturowego". Blok tematyczny poprowadzili: ks. Radosław Rychlik, wiceasystent DIAK i dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK.


W pierwszym wykładzie poświęconym teologii apostolstwa laikatu, prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski, nawiązał do koncepcji teologicznej koncepcji laikatu, którą wypracował szwajcarski teolog, sługa Boży Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Prelegent zaznaczył, że laicy są pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym świeckim powołaniem. Dodał przy tym, że miejscem realizacji apostolstwa świeckich jest Kościół i świat. "Naruszenie wspomnianej równowagi, kosztem jednej lub drugiej przynależności prowadzi zawsze do niebezpiecznych wypaczeń życia chrześcijańskiego", powiedział Dąbrowski. Współczesne zagrożenia związane z tożsamością członków Kościoła, jak i samego Ludu Bożego, upatruje w klerykalizacji laikatu i laicyzacji duchowieństwa. "Nade wszystko jesteśmy świadkami postępującej protestantyzacji Kościoła i zacierania różnic pomiędzy kapłaństwem ministerialnym, a partycypacją w kapłaństwie powszechnym", dodał prezes DIAK.

"Przypatrując się naszym działaniom, warto zastanowić się nad tym, czy jako laikat jesteśmy liczącym się głosem Boga, głosem Kościoła w świece, czy raczej wspólnotą ludzi, która nie ma wpływu na otaczającą ją rzeczywistość? Dobrze uformowany laikat, w jedności z pasterzami, ma przepajać doczesność wartościami wypływającymi z Ewangelii. Bez względu na wiek, mamy robić "raban" o którym mówi papież Franciszek", konkludował prezes Dąbrowski.

Postawione w tytule wykładu pytanie: „Czy w Kościele są świeccy?”, w swojej istocie stanowi propozycję przeprowadzenia refleksji nad aktualnym stanem naszego zaangażowania w apostolstwo laikatu nie tylko w Kościele, ale i świecie.

Renata Olczyk, wiceprezes DIAK