Wykład 3: "Marsz przez instytucje marksizmu kulturowego". PDF Drukuj Email
niedziela, 07 kwietnia 2019 22:17

W trzecim wykładzie: "Marsz przez instytucje marksizmu kulturowego", dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej zaznaczył, że obecnie jesteśmy świadkami budowania nowego porządku świata, w którym wszystko jest dozwolone i akceptowane. Na jego wielu obszarach eliminuje się wartości wyrastające z tradycji chrześcijańskiej. Zwłaszcza w obrębie kultury, jak zaznaczył prelegent jesteśmy świadkami odrywania całych społeczności od swych chrześcijańskich korzeni. Postulaty szkoły frankfurckiej, reprezentowane przez: Horkheimera, Adorno i Pollocka, w wielu miejscach Europy stały się dogmatami.


Dr Dąbrowski podkreślił, że w dobie utraty wpływu religii na zbiorową wyobraźnię, palącym aspektem staje się wypracowanie działań w obrębie kultury. Roger Scruton nazwał kulturę najbardziej niezawodnym kanałem komunikacji, poprzez który podniosłe idee etyczne docierają do najbardziej sceptycznych umysłów”. „Zdrowe społeczeństwo wymaga zdrowej kultury”.

Antonio Gramsci, założyciel włoskiej partii komunistycznej, autor dzieł napisanych w więzieniu, które wywierają znaczny wpływ na współczesną myśl społeczną i polityczną. Oparta na koncepcji Marksa rewolucyjna myśl Gramsciego, zmierza w kierunku stworzenia "unormowanego społeczeństwa", które poprzez infiltrację instytucji narzuca społeczeństwu własne treści w zakresie pojęć.


Przywódca rewolty studenckiej w Berlinie Zachodnim z 1967r., jednocześnie miłośnik koncepcji marksizmu w wydaniu Róży Luksemburg, Rudi Dutschke, w sposób praktyczny realizował cele, które wytyczył A. Gramsci. Szczególnie zaś ideę tzw. „marszu przez instytucje”.

"Jak widzimy, wdrażanemu przez liderów neomarksistowskiej lewicy konceptowi marszu kulturowego, towarzyszą wytyczne które wyrażają następujące słowa Gramsciego: „Należy niezmordowanie powtarzać własne argumenty... powtarzanie jest bowiem środkiem dydaktycznym, działającym najskuteczniej na umysłowość ludu". Jak widać nasze zadanie apostolskie polegać ma na formowaniu człowieka do prawdy", konkludował prezes DIAK.


 

Renata Olczyk, wiceprezes DIAK