Przesłanie z Wielunia - Zapoznanie z inicjatywą modlitwy za prezbiterów naszej archidiecezji PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 22:21

Podczas Dnia Formacji Regionu Wieluńskiego, wiceprezes DIAK, Renata Olczyk, zapoznała członków Akcji Katolickiej z inicjatywą: "Modlitwa Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej w intencji kapłanów". Przybyli do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu członkowie naszego stowarzyszenia otrzymali  wizytówki z imieniem i nazwiskiem kapłana za którego będą się modlić. Dodatkowo na awersie wizytówki widnieje jeszcze rok święceń prezbiteratu.

Rewers wizytówki zawiera treść modlitwy za Kapłanów: "Maryjo, Matko Kapłanów! Przez Twe Niepokalane Serce proszę, aby Twój Syn osłonił ich przed wpływem świata. Aby zachował nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Jego Najświętszego Ciała. Aby zachował w czystości i wolności od ziemskich przywiązań ich serca naznaczone pieczęcią Jego Kapłaństwa". "Ojcze Nasz"..., "Zdrowaś Mario"..., "Chwała Ojcu"... Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za nimi".

"W dobie ataków lewicowych środowisk na Kościół, stan duchowny, wychodzimy podobnie jak w przypadku przeprowadzonej przez nas w dniu 28. września 2018 r. na Jasnej Górze akcji: "Modlitwa i post za KLER", kolejną inicjatywę. Tym razem, również symbolicznie, bo w Wielki Czwartek 18 kwietnia, podarujemy kapłanom prezent w postaci miesięcznej modlitwy. Akcja teoretycznie zakończy się w urodziny św. Jana Pawła II, 18 maja, jednak, na ile znam członków naszego stowarzyszenia, wizytówka z imieniem Kapłana, nie utraci swej ważności z dniem 19 maja, ale będzie aktualna cały czas", powiedziała Renata Olczyk, wiceprezes DIAK.

 

"Cieszymy się faktem, że inicjatywa modlitewna spotkała się z pozytywnym odzewem wiernych świeckich nie tylko z Akcji Katolickiej, ale również ze strony Rycerzy Kolumba. W jedności i zjednoczeniu tkwi siła. Wspólnymi siłami "omodlimy" kapłanów. W dzisiejszej rzeczywistości, stajemy wobec kryzysu powołań do kapłaństwa. Chyba bardziej niż kiedykolwiek, modlitwa laikatu musi towarzyszyć kapłanom", dodała Renata Olczyk.

 

Małgorzata Frańczak, wiceprezes DIAK