Dziękujemy za uczestnictwo w Dniu Skupienia - Zarząd DIAK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 maja 2019 17:31

 

"Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich". Te słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas homilii 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku, najlepiej oddają potrzebę funkcjonowania wspólnoty oraz społeczny wymiar działania jednostki. Bezsprzecznie, cała ludzka egzystencja zakorzeniona jest w wymiarze wspólnotowym. To poprzez bycie razem, osoby są wstanie rozpoznawać swoje talenty, wymieniać opinie i nade wszystko poczuć więź między sobą. We wspólnocie Akcji Katolickiej jest dość dużo przestrzeni dla każdego.

Zarząd Akcji Katolickiej, wyraża wdzięczność ks. Radosławowi Rychlikowi, Ks. Pawłowi Wróblowi, ks. Janowi Batorskiemu oraz ks. Sławomirowi Bednarskiemu, za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizacji Dnia Skupienia Regionu Zawierciańsko-Myszkowskiego. Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy do POAK w Myszkowie Będuszu oraz wszystkich Parafialnych Oddziałów ze regionu.

Prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski,
Wiceprezes DIAK, Renata Olczyk,
Wiceprezes DIAK, Małgorzata Frańczak.