Dialog na Politechnice Częstochowskiej rozpoczęty. PDF Drukuj Email
wtorek, 09 lipca 2019 10:07

W lipcowy wakacyjny dzień odbyło się spotkanie trzech osób reprezentujących różne podmioty społeczne. Gospodarzem spotkania był Prof. Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, a wraz z Radnym Miasta Częstochowy Pawłem Rukszą obecny był również dr Artur Dąbrowski przedstawiciel trzeciego sektora – Akcji Katolickiej. Rozmowa dotyczyła głównie Politechniki Częstochowskiej i to wielu wymiarach. Prodziekan ds. Nauczania przedstawił bieżącą sytuację związaną z naborem na nowy rok akademicki.

Przede wszystkim rozmawiano o wdrożeniu reformy szkolnictwa wyższego, ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki. Radny Paweł Ruksza wskazywał na potrzebę otwierania się środowisk akademickich na partnerów społecznych. Temu służy również nowe rozwiązanie dotyczące powołania Rady Uczelni, a w jej skład osób spoza uczelni mogących mieć realny wkład w jakość kształcenia oraz promocję uczelni. Artur Dąbrowski przedstawiał możliwości wspólnych inicjatyw uczelni np. seniorami, którzy w dobie dominacji cywilizacji technicznej zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Rozmawiano również na temat roli władz lokalnych oraz ich wsparciu. Omówiono również  zagadnienia z zakresu działań organizacyjnych mających na celu podniesienie prestiżu i znaczenia częstochowskiego środowiska akademickiego związanego ze światem nauki i techniki.


Z pewnością to  nie ostatnie takie spotkanie. Takie spotkania bardzo często przeradzają się w dobre i pożyteczne inicjatywy, które z pewnością mogą przysłużyć się rozwojowi uczelni, a tym samym mieszkańcom miasta i regionu.

Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej