Komunikat rzecznika Akcji Katolickiej w Polsce, dra Artura Dąbrowskiego, na progu nowego roku liturgicznego PDF Drukuj Email
sobota, 30 listopada 2019 22:31


Eucharystia blaskiem wielkiej tajemnicy wiary

 

Kolejny adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, otwiera przestrzeń naszych serc na obecność jedynego Odkupiciela człowieka, Jezusa Chrystusa.


Perspektywa oczekiwania Zbawiciela, uświadamia nam, członkom Akcji Katolickiej, że tegoroczna przygoda apostolska, wraz z nowym rokiem liturgicznym, zmierzać powinna w przepojeniu każdego aspektu naszych działań blaskiem "Wielkiej Tajemnicy Wiary", jaką jest Eucharystia.


Przed nami kolejny rok pracy duszpasterskiej, którego "rytm" wytyczać będzie największa tajemnica naszej wiary, obecność Wcielonego Słowa Bożego, ze swym bóstwem i człowieczeństwem, w Najświętszej Eucharystii.

W perspektywie eucharystycznej przeżywać będziemy wydarzenia o charakterze zbawczym, których aspekty dziękczynne oraz patriotyczne, znajdą swe odzwierciedlenie w pracy Akcji Katolickiej.


W rozpoczynającym się roku liturgicznym, na płaszczyźnie dziękczynienia, z pewnością dostrzeżemy wiele szlachetnych lokalnych, diecezjalnych i ogólnopolskich inicjatyw. Jednakże dwa wydarzenia, którymi są czerwcowa beatyfikacja sługi bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz setna rocznica urodzin patrona Akcji Katolickiej, św. Jana Pawła II, przekonują nas o tym, że Akcja Katolicka, wobec nauczania tych obydwu Mężów Stanu, zaciągnęła dług wdzięczności, który czcią i pamięcią spłacić musi.Myśl Akcji Katolickiej kierujemy również w stronę setnej rocznicy "Cudu nad Wisłą".


Mamy tę niezachwianą nadzieję, że kontemplacja Chrystusa i zjednoczenie się z Nim w sakramencie Eucharystii, przyczyni się do demaskowania wszelkich form deprawacji, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana rewolucja kulturowa inspirowana myślą neomarksistowską. W tej kwestii nasz głos, w dobie szargania świętości, profanowania Najświętszego Sakramentu, musi być ważny i czytelny.


Niech wszystkim inicjatywom Akcji Katolickiej w Parafialnych Oddziałach, Diecezjalnych oraz Krajowym Instytucie, towarzyszy świadomość, że Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest z nami, przez "wszystkie dni, aż do skończenia świata".


dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce