"Zło przejawia się w gender, uderza w kreatywność Boga" - Franciszek PDF Drukuj Email
piątek, 07 lutego 2020 14:39

W wywiadzie na temat książki o św. Janie Pawle II, która w przyszłym tygodniu trafi do księgarń we Włoszech, papież Franciszek odniósł się do ideologii gender. W opinii Ojca Świętego wyrastająca z ideologii neomarksistowskiej koncepcja dąży do "zniszczenia u korzeni stwórczego zamysłu Boga, aby wszystko stało się jednolite i neutralne". Papież zwraca uwagę na to, że: "Jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender". W opinii Franciszka niniejsza ideologia "nie liczy się z rzeczywistością, z prawdziwą różnorodnością osób, z niepowtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdego z nas". Papież dodał przy tym, że: "to nie usunięcie różnic sprawi, że staniemy się sobie bliżsi, lecz przyjęcie innego w jego odmienności, odkrycie bogactwa, jakim jest jego odmienność".

Papież zwrócił uwagę na to, że w przeciwieństwie do ideologii gender, chrześcijaństwo zawsze dawało pierwszeństwo faktom, a nie ideom. Gender stanowi nic innego, jak ideę, która posiłkując się obmyślaną przez ideologa rewolty studenckiej z 1968 r. Herberta Marcuse, koncepcją tzw. "tolerancji represywnej", zmierzającą do uprawomocnienia w sferze społecznej utopijnych, niezgodnych z prawdą koncepcji antropologicznych.

Gender podważając fundamenty antropologiczne wprowadza na wszystkich szczeblach edukacji dyktat kulturowy, który przedstawia jako jedynie słuszną drogę realizacji kultury, do większość musi po prostu się przystosować. Warto podkreślić, że Franciszek zaznaczył, iż jego wypowiedź nie ma na celu dyskryminacji osób homoseksualnych. Powołując się na Katechizm Kościoła Katolickiego (2358) przypomniał, że Kościół takie osoby traktuje z szacunkiem i delikatnością, podkreślając przy tym, że należy "unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji". Dlatego zaleca w tej materii opiekę duszpasterską.

Jak informują media papież Franciszek podkreślił zasadniczo, że "Jan Paweł II był człowiekiem Bożym, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło popatrzeć, jak się modli, by zrozumieć, że całkowicie zanurzał się w tajemnicy Boga. A ten, kto się modli potrafi odczytywać wydarzenia w sposób transcendentny".

Dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK