Zarząd DIAK wręczył wyróżnienia za działalność na rzecz Akcji Katolickiej. PDF Drukuj Email
niedziela, 17 maja 2020 22:45

Po zakończonej jubileuszowej Eucharystii z okazji 25-lecia POAK przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie członkowie Akcji Katolickiej z parafii św. Wojciecha oraz zaproszeni goście wysłuchali życzeń Prezesa DIAK dra Artura Dąbrowskiego. W swoim przemówieniu prezes DIAK cytując fragment listu św. Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku: «Bóg każdego wzywa, aby oddał Mu swoje talenty. W służbie Ewangelii wiek nie ma znaczenia», podziękował za zaangażowanie na rzecz Akcji Katolickiej i Klubu Seniora.


Przypadające w wigilię setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawł II jubileuszowe spotkanie stanowiło okazję do wyróżnienia osób najbardziej zaangażowanych w działalność Parafialnego Oddziału. Dyplomy z wyróżnieniem dla członków POAK wręczyli: ks. Radosław Rychlik, asystent DIAK, Renata Olczyk i Małgorzata Frańczak, wiceprezesi DIAK oraz dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.


Krystyna Pilarczyk, delegat do Krajowego Instytut Akcji Katolickiej.