Debiut prezesa DIAK w Biuletynie Rady KEP ds. Apostolstwa świeckich. PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2020 11:14

Wytężony okres prac w Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa świeckich oraz pandemia koronawirusa przyczyniły się do tego, że z opóźnieniem otrzymaliśmy Biuletyn Rady KEP ds. Apostolstwa świeckich, "Świeccy w Kościele". W publikacji swój debiut artykułem naukowym: "Czy w Kościele są świeccy? - refleksja nad problematyką laikatu", odnotował dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce i prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

W publikacji prezes DIAK, podjął próbę udzielenia odpowiedzi na postawione prowokacyjnie w tytule artykułu pytanie: „Czy w Kościele są świeccy?”. Już sam tytuł odsyła nas do postawionego w ubiegłym wieku pytania, które zadał nam bazylejski teolog Hans Urs von Balthasar.

Jak zaznacza autor sama nazwa: "człowiek świecki", została zapożyczona z języka greckiego, poprzez język łaciński, określenia: "laik" (gr. "laikos", łac. "laicus"). Z kolei grecki termin: "laos", oznacza lud. Dlatego w ujęciu  biblijnym laik jest identyfikowany jedynie z Ludem Bożym. Tradycja katolicka akcentuje pozytywny aspekt tego terminu. Ukazuje jednocześnie, że laika jako człowieka, który pełnią swego bytu należy do Ludu Bożego.

Gratulując debiutu, oczekujemy na publikację treści na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.