"Jakiej chcemy Polski?", rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce, dr Artur Dąbrowski, na łamach "Naszego Dziennika" o wyborach. PDF Drukuj Email
piątek, 26 czerwca 2020 13:11

"Jakiej chcemy Polski?", to tytuł artykułu autorstwa redaktora Rafała Stefaniuka, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu "Naszego Dziennika" (piątek 26 czerwca 2020). W wywiadzie redaktor Stefaniuk zaznacza, że bez wątpienia "stawka tej elekcji jest ogromna". Z pewnością w dobie zmian w obrębie kultury i licznych atakach niektórych z kandydatów na prezydenta na Kościół, warto zapoznać się z treścią artykułu, jak i z resztą z całym wydaniem gazety.

W wywiadzie dla "Naszego Dziennika", rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce, dr Artur Dąbrowski, zwraca uwagę na fakt, że: "Za każdym z kandydatów stoi konkretny program i wizja Polski, która wpłynie na nasze życie i przyszłe pokolenia".Rzecznik KIAK, zwraca uwagę na to, że obecny system obowiązujących wartości w przestrzeni publicznej w Polsce, jest poddany próbie przemodelowania, na wzór trwającego na Zachodzie "marszu przez instytucje".

Rzecznik Akcji Akcji Katolickiej w Polsce zaznacza, że: "to już ostatni dzwonek, aby katolicy zaakcentowali swoją obecność w życiu społecznym". Odwołując się do słów kardynała Roberta Saraha, skierowanych do Polaków, dr Dąbrowski powiedział: "Przyszedł już czas , aby katolicy wyszli z katakumb i odpowiedzieli na pytanie: jakiej chcemy Polski". Dodaje przy tym, że sprawę wyborów "rozpatrywać należy w kategoriach sumienia", pamiętając o tym, że zaangażowanie w życie społeczne, również przez uczestnictwo w wyborach, "to bardzo ważna część katolicyzmu".

Artur Dąbrowski zwraca uwagę, że z wytworzonej na potrzeby kampanii prezydenckiej "zbitki medialnej", która w zawartości swej treści zawęża termin Kościół do określenia jedynie hierarchii kościelnej, wyprowadza się postulat jakoby prezbiterzy, czy biskupi uzurpowali sobie władzę do wpływania na politykę w celu odniesienia korzyści. "Takie stwierdzenia są efektem daleko idącej ignorancji i ograniczania Kościoła jedynie do hierarchów", konkluduje Dąbrowski. Kościół to również ogromna rzesza ludzi świeckich, podkreśla rzecznik KIAK, to również laikat utrzymuje państwo ze swoich podatków. W tym kontekście stawia pytanie o to, "jak ma wyglądać ten rozdział?"

Rzecznik Akcji Katolickiej zaznacza, że: "Postulat wyrzucenia katolickich sumień z życia publicznego jest bardzo groźny. Na takie propozycje nie może być naszej zgody", "bo katolikiem jest się zawsze, a nie tylko w domu", dodał Dąbrowski.

Uznając uczestnictwo w wyborach za sprawę fundamentalną dla przyszłego kształtu polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, rzecznik KIAK zachęcając do uczestnictwa w wyborach w dniu 28 czerwca powiedział min.: "Musimy wziąć sprawy w swoje ręce i oddać ważny głos. (..) To wielki przywilej, że możemy decydować o przyszłości naszego kraju".

Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.