OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DIAK W SPRAWIE PROFANACJI FIGURY CHRYSTUSA PRZED BAZYLIKĄ ŚW. KRZYŻA W WARSZAWIE. PDF Drukuj Email
czwartek, 30 lipca 2020 20:36

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ W SPRAWIE PROFANACJI FIGURY CHRYSTUSA PRZED BAZYLIKĄ ŚW. KRZYŻA NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU I ZBEZCZESZCZENIA POMNIKÓW W WARSZAWIE.

 

Kolejny raz jesteśmy świadkami prowokacyjnych zachowań ze strony aktywistów LGBT, którzy nie respektując obowiązujących aktów prawnych w Polsce, mają w pogardzie zagwarantowaną przez prawo ochronę uczuć religijnych, stawiają się jawnie ponad prawem.

Warto zaznaczyć, że obraza uczuć religijnych, w przypadku profanacji figury Chrystusa z Krakowskiego Przedmieścia oraz profanacja pomników drogich tradycji Narodowej, ze strony ludzi domagających się tolerancji dla własnych zachowań, przypada w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie można więc mówić o przypadkowości tak niecnych czynów, ale o jawnej prowokacji, ze strony neomarksistów z LGBT.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej wzywa środowiska LGBT oraz podmioty promujące niniejszych aktywistów, do potępienia tego typu aktów profanacji i przemocy na sumieniach Polaków. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że taki akt wandalizmu nie mógłby zaistnieć w przestrzeni społecznej, gdyby nie wsparcie władz miasta Warszawy dla środowisk, które pod szyldem LGBT wprowadzają tolerancję, jednak w jej wymiarze represyjnym.

Apelując do środowisk LGBT o natychmiastowe zaprzestanie działań raniących uczucia religijne osób wierzących i prowokacje względem katolików, pragniemy poinformować, że zarząd Akcji Katolickiej, co do kwestii zaistniałego faktu profanacji i obrazy uczuć religijnych, powiadomił stosowne organa państwowe o możliwości popełnienia przestępstwa z Art. 196 KK.

 

W imieniu zarządu:

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,

Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,

Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.