"Powstrzymać profanacje" - "Nasz Dziennik" pisze o umorzeniu przez sąd częstochowski sprawy dotyczącej znieważenia przedmiotu czci religijnej. PDF Drukuj Email
piątek, 09 kwietnia 2021 12:05

 

„Powstrzymać profanacje”, to artykuł redaktor Małgorzaty Bochenek, który ukazał się dziś, 9 kwietnia 2021 r. w „Naszym Dzienniku”. W wywiadzie, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski odniósł się do kwestii zdjęcia z wokandy w dniu 26 marca 2021 r. przez w Sąd Rejonowy w Częstochowie sprawy dotyczącej przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania polegającego na obrazie uczuć religijnych oraz publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, czynności których podczas tzw. „marszu równości” w Częstochowie dopuścił się lewicowy aktywista Michał G.

Zachęcamy Państwa do lektury artykułu i przede wszystkim do całościowego studium dzisiejszego wydania „Naszego Dziennika”.

 

Małgorzata Frańczak, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

POWSTRZYMAĆ PROFANACJE

 

W artykule czytamy, że obecnie: „Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej przygotowuje pismo do Prokuratora Generalnego z prośbą, aby objął nadzorem sprawę dotyczącą profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Chodzi o umieszczenie na obrazie w miejscu aureoli tęczy oznaczającej środowiska lgbt”.

Redaktor Bochenek przypomniała o sprawie sądowej, która miała się odbyć w dniu 26 marca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i dotyczyła przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (obraza uczuć religijnych, znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej), której dopuścił się lewicowy aktywista Michał G., w czasie tzw. „marszu równości” w Częstochowie, niosąc ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej z tęczową aureolą.

Jak zaznaczył w wywiadzie dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej: „Zdarzenie miało miejsce w 2019 r. znieważony został publicznie przedmiot czci religijnej. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec aktu profanacji obrazu Maryi, dlatego jako Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej złożyliśmy na policję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa”.

Jak relacjonuje prezes Dąbrowski: „Sprawą zajął się sąd. Na 26 marca br. wyznaczony został termin rozprawy.  Z informacji, jaką otrzymałem od Sądu, rozprawa wyznaczona na ten dzień, ku mojemu zaskoczeniu miała dotyczyć umorzenia sprawy. Co oznaczałoby, że sąd nie dopatrzył się wykroczenia z art. 196 Kodeksu Karnego. Przed sąd rejonowy przybyły osoby domagając się sprawiedliwości. Jednak jak się okazało sprawa w ogóle została zdjęta z wokandy, o czym nie zostałem nawet poinformowany”.

„Jesteśmy świadkami umarzania przez sądy spraw dotyczących obrażania uczuć katolików. To skandal. Czujemy się lekceważeni przez organy wymiaru sprawiedliwości. Obecnie czekamy na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy. Po tym, gdy się ona nie odbyła, złożone zostało w sądzie pismo z prośbą o uzasadnienie, dlaczego o odwołaniu rozprawy nie powiadomiono Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, która jest stroną w sprawie”, mówi Dąbrowski.

Zaznacza przy tym, że: „Tak lekceważąca postawa sądu w Częstochowie skłoniła nas do sporządzenia pisma do Prokuratora Generalnego. Domagamy się rekcji z jego strony. Jeżeli chcemy, aby w Polsce było przestrzegane prawo chroniące uczucia religijne, musimy działać w obronie naszych praw. Nie ma zgody na profanacje świętych wizerunków, a taką jest umieszczenie charakterystycznej tęczy symbolu ruchu LGBT, na obrazie Maryi. Ruch LGBT odrzuca wiarę katolicką, wartość chrześcijańskie, w imię rzekomej wolności podejmuje akty wymierzające w uczucia religijne katolików”- konkluduje prezes Dąbrowski.

Redaktor Małgorzata Bochenek odnosząc się do aktów profanacji wizerunku Matki Bożej zaznaczyła, że:  „Orzecznictwo sądu w sprawie profanacji wizerunku Maryi budzi poważne obawy. Na początku marca Sąd Rejonowy w Płocku w sprawie o obrazę uczuć religijnych, uniewinnił trzy kobiety, aktywistki LGBT. W nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. nakleiły wokół kościoła parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej, z aureolą Jezusa i Maryi w barwach tęczy.  Sprofanowane wizerunki zostały nalepione m.in. na koszach na śmieci, na toalecie”.

Poproszony o komentarz do niniejszej kwestii, dr Artur Dąbrowski nadmienił: „Po tym akcie sprofanowany obraz Matki Bożej zaczęto wykorzystywać m.in. podczas tzw. marszów równości, w tym podczas tego, który odbył się na Jasnej Górze. Orzecznictwo Sądów uniewinniające, czy też umarzające tego typu sprawy jest przyzwoleniem na podobne akty profanacji w przyszłości. Pan prezes przypomniał również, że: „Profanacji wizerunku dopuszczono się po tym, gdy w Grobie Pana Jezusa przy krzyżu w płockiej parafii, wśród wypisanych grzechów pojawiły się słowa gender i LGBT”.

 

Źródło: „Nasz Dziennik”?Piątek, 9 kwietnia 2021, s. 1. 12.