PEAD PDF Drukuj
wtorek, 26 października 2010 01:00

Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD)

PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - franc.) to Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowany od 1987 roku. Program ten realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalającej na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty (w Polsce, oprócz Caritas akredytacje uzyskał Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej). Udział w programie jest dobrowolną decyzją podejmowaną co roku przez poszczególne państwa członkowskie. Bez względu na to ile państw zadeklaruje swój udział, wartość akcji wynosi w każdym roku ok. 200 mln euro (kwota ta obejmuje wartość samych produktów oraz dofinansowanie). Zgodnie z zasadami określonymi przepisami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu w zamian za towary udostępnione przez UE dostarczą do magazynów organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze. Wszystkie produkty posiadają specjalne opakowania. Oprócz tradycyjnych informacji (Producent, nazwa, data przydatności do spożycia), opakowanie zawiera znakowania związane z programem PEAD: nadruk "Pomoc WE" oraz "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej". Takie produkty nie są przeznaczone na sprzedaż (stosowna informacja o tym także znajduje się na opakowaniu) i ich ewentualne wystąpienie w obiegu rynkowym jest nielegalne.

Akcja Katolicka w archidiecezji częstochowskiej wspomaga to dzieło prowadząc i obsługując punkty wydawania żywności z programu PEAD 2010.