Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce. PDF Drukuj Email
wtorek, 04 maja 2021 10:46

 

 

Kolejny raz jesteśmy świadkami ataku na to, co katolickie. Tym razem za przyczyną Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska kolejnego nacisku piętnowania doświadczają TV Trwam, Radio Maryja i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Akcja Katolicka w Polsce wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania wiarygodności i niszczenia dobrego imienia.

Zamiary i wymagania zuchwałych oskarżycieli żądających zablokowania działalności niezwykle cennych nadawców katolickich to dla nas, ludzi wierzących, kolejny atak na nasz katolicki Naród i nasze prawa; to kolejna próba zawłaszczenia naszej wolności. Atakujący doskonale wiedzą, jak ważne jest kształcenie polskiej młodzieży, dlatego atak kierują również na twórców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej istniejącej w toruńskim kompleksie.

Wszystkich Was, podejmujących dzieła Akcji Katolickiej, ale też wszystkich wiernych – jak zawsze w trudnych chwilach – zachęcamy do modlitwy i przeciwstawienia się złu. Bezpardonowa próba usunięcia dostępu do prawdy, a tym samym dokonywania szeroko rozumianego dobra, wymaga naszej obrony i zaangażowania.

Za nami całe lata nękania i poniżania w przestrzeni społecznej tego, co katolickie, a szczególnie naszych katolickich nadawców. Tym razem w ten nurt niszczenia i oczerniania wpisuje się Sieć Obywatelska Watchdog Polska. O ile godna pochwały jest sama idea działalności strażniczej, która przyczynia się do budowania bardziej przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego, o tyle zabarwienie jej treściami rewolucji kulturowej, która pod pozorem budowania tzw. społeczeństwa otwartego, z obrębu którego ruguje się wartości chrześcijańskie, już nie. W stosunku do Fundacji Lux Veritatis mamy do czynienia z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim ideologicznymi.

Przeciwnicy Kościoła doskonale wiedzą, że „stygmatyzowanie” za pomocą środków prawnych nie tylko wprowadzi wielki zamęt, ale też osłabi katolickie stacje, a przecież tylko o to im chodzi. Na to nie możemy pozwolić! Informacja publiczna, której niby się domagają, w istocie jest tu zupełnie nieistotna. Akcja Katolicka w Polsce składa podziękowanie twórcom i wszystkim pracownikom Telewizji Trwam, Radia Maryja i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za trud pracy, prowadzoną formację, świadectwo wiary i polskości. Stajemy przy Waszym boku z darem modlitwy. Urszula Furtak, prezes Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak, prezes Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce

 

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik