Za pieniądze Sorosa chcą sparaliżować działalność Radia Maryja i TV Trwam. PDF Drukuj Email
środa, 05 maja 2021 14:07

Otrzymujące finansowe wsparcie od Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji Open Society Foundations for Europe (obie organizacje finansuje George Soros) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, wystąpiło z subsydiarnym aktem oskarżenia przeciwko członkom zarządu Fundacji „Lux Veritatis”: o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, o. Janowi Królowi CSsR oraz Lidii Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji. Dla wspomnianych osób wnioskodawcy domagają min. kary pozbawienia wolności. Ponadto wspomniane stowarzyszenie otrzymuje pieniądze z Funduszy Norweskich i jest wspierane finansowo przez niemiecką Fundację im. Heinricha Bölla, wspierającą środowiska lewicowe i LGBT.

O ile godna pochwały jest sama idea działalności strażniczej, która przyczynia się do budowania bardziej przejrzystego społeczeństwa, o tyle zabarwienie jej treściami rewolucji kulturowej, która pod pozorem budowania tzw. "społeczeństwa otwartego", ruguje z obrębu kulturowego wartości chrześcijańskie, już nie.

Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej stoi na stanowisku, że w przypadku działań podejmowanych przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, w stosunku do fundacji Lux Veritatis, mamy do czynienia z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim ideologicznymi. Nie pozwolimy na niszczenie wizerunku, jak samych podmiotów, które z odwagą stoją na straży wartości cywilizacji łacińskiej.

Atakowi mającemu na celu dyskredytację fundacji Lux Veritatis oraz wyrosłej na jej gruncie podmiotów: Radia Maryja, TV „Trwam”, czy WSKSiM, mówimy stanowcze nie. Na próbę poróżnienia społeczeństwa i prowokowaną agresję odpowiadamy modlitwą. Nade wszystko, apelujemy do przedstawicieli Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska o w pełni profesjonalną i zgodną ze swymi kompetencjami działalność. Nie można kosztem „taniej reklamy”, stawiać się ponad orzecznictwem stanowionego w Polsce prawa, licząc na rozgłos. O podmiotach prowadzonych przez fundację Lux Veritatis wielokrotnie wypowiadała się prokuratura, która nie tylko odmówiła wszczęcia ścigania, ale również kilkukrotnie umorzyła postępowanie w tej materii.

Jak widać obiektywne wyroki sądowe, czy postępowania prokuratorskie, przedstawicieli Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, po prostu nie zadowalają. Oni, podobnie jak sowieccy komuniści muszą iść z duchem czasu, by przy pomocy środków prawnych „stygmatyzować” swych kulturowych przeciwników. Na taki stan rzeczy nie ma naszej zgody.

 

Dr Artur Dąbrowski prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.