Historia PDF Drukuj
środa, 08 grudnia 2010 11:35

W archideicezji częstochowskiej działa ponad 80 parafilanych oddziałów stowarzyszenia. W zakres działalności stowarzyszenia wchodzą m.in.:

  • formacja chrześcijańska, w tym aktywny udział we mszy św., rekolekcje, koła biblijne;
  • organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz trniejów sportowych dla dzieci i młodziezy;
  • działalność charytatuwna wśród najbardziej potrzebujących;
  • intedracyjne działania w parafiach, np. festyny, organizacja imprez turystycznych,
  • tworzenie świetlic środowiskowych.

Co tydzień   w każdy czwartek na falach katolickiego radia Fiat (UKF 94,7) emitowana jest audycja Akcji KatlickiejArchidiecezji Częstochowskiej "Czyn katolickina falach eteru". Audycja rozpoczyan się o godz. 21:45.

W 1997 r. asystentem diecezjalnym został ks. Jarosław Sroka. Pracami drugiego Zarządu Diecezjalnego kierował Prezes Konrad Głębocki (od 1999 r). W tej kadencji Akcja Katolicka w diecezji osiągnęła liczbę 100 parafialnych oddziałów, rozszerzyła się działalność charytatywna i rozwinęła działalność sportowa w postaci turniejów na skalę diecezjalną. Powstało również studium Katolickiej Nauki Społecznej.