Dziękujemy za pielgrzymkę i lekcje historii PDF Drukuj Email
środa, 13 czerwca 2018 07:41

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20,35)

W imieniu członków zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dziękuję serdecznie Księdzu Radosławowi Rychlikowi za organizację pielgrzymki do Gietrzwałdu, w której uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej i Klubu Częstochowskiego Seniora.

Wyrażam również wdzięczność Ks. Radosławowi i Ks. Sławomirowi Bednarskiemu za opiekę duszpasterską nad seniorami w czasie pielgrzymki. Wyrazy uznania kieruję również do Pani Renaty Olczyk, Siostry Krystyny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Pani Małgorzacie Wolnej z prezedium Klubu Wolontariatu Akcji Katolickiej w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, za koordynowanie pielgrzymki i opiekę nad powierzoną im grupą.

Żywimy nadzieję, że lekcje historii na Polach Grunwaldu, skansenie w Olsztynku, Stoczku Warmińskim, Świętej Lipce i Gietrzwałdzie, które wpisują się w celebrowanie jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przyczynią się do większego umiłowania Ojczyzny i pozostaną na zawsze w sercach i pamięci powierzonych Wam seniorów.

Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
dr Artur Dąbrowski