Tożsamość laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej - wykład prezesa PDF Drukuj Email
niedziela, 21 października 2018 15:35

 

„Tożsamość laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej”, to tytuł referatu, który do przybyłych na spotkanie Rady DIAK prezesów i delegatów wygłosił dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

W swoim wykładzie dr Dąbrowski, wychodząc z tekstu powstałej pod koniec II wieku apologii „Do Diogneta”, zwrócił uwagę na fakt, że od samego początku katolicyzm, zawdzięcza swój byt wierności Chrystusowi i nauczaniu Kościoła, a  nie koncepcjom, czy też marzeniom niespokojnych umysłów.


Odwołując się do przesłania IV Światowego Kongresu Laikatu Katolickiego, który miał miejsce w Rzymie w listopadzie 2000 r., prezes DIAK zwrócił uwagę na związaną z chrztem misję apostolską katolików świeckich, podkreślając przy tym kluczową dla życia wiernych świadomość tożsamości bycia laikiem, który swoje apostolstwo, indywidualne lub wspólnotowe, realizuje w Kościele i świecie. Prezes Dąbrowski zaznaczył również, że: „Naruszenie równowagi, kosztem jednej lub drugiej przynależności, prowadzi zawsze do niebezpiecznych wypaczeń życia chrześcijańskiego”.


W kwestii zagrożeń mających kluczowy wpływ na tożsamość wiernych świeckich, dr Dąbrowski wymienił: klerykalizację laikatu, laicyzację kleru, protestantyzację tożsamości   katolickiej, brak komplementarnej wizji w zakresie ewangelizacji. Co do ewangelizacji, prezes Dąbrowski, nawiązując do adhortacji św. Pawła VI, „Evangelii nuntiandi”, powiedział: „Papież Paweł VI podpowiada nam, że w dziele ewangelizacji zawarte są stałe, niezmienne elementy, które za wszelką cenę należy zachować”. „Niektóre z nich są tak ważne, że niekiedy uważa się je za decydujące zgoła o całej ewangelizacji. I tak ewangelizację można określić jako pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają, jako kaznodziejstwo, katechizację, chrzest i udzielanie innych Sakramentów” (EN,17).


Jak zauważa prezes Dąbrowski, w  kwestii działań apostolskich w świecie, za pierwszorzędne działanie laikatu należy uznać ewangelizację kultury. „Religia straciła władzę nad zbiorową wyobraźnią, coraz ważniejsza wdaje się kultura, najbardziej niezawodny z kanałów, którymi podniosłe idee etyczne mogą dotrzeć do sceptycznych umysłów.


Na zakończenie wykładu prezes DIAK zaapelował do prezesów, aby z osób w podeszłym wieku, które nie mogą wychodzić z domu, tak jak życzył sobie tego papież Franciszek, utworzyć „sekcję kontemplacyjną”, która wspierać będzie działania apostolskie Akcji Katolickiej.


Małgorzata Wolna, członek zarządu DIAK