Dziękujemy za obecność na Radzie DIAK PDF Drukuj Email
niedziela, 21 października 2018 19:07

 

Szanowni Prezesi i Delegaci. Serdecznie dziękujemy Wam za obecność na posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu. Żywimy nadzieję, że zaufanie jakim obdarzyliście Zarząd, Komisję Rewizyjną zaowocuje w przyszłości. Jednocześnie dziękujemy za desygnowanie do pracy w zarządzie nowych członków.

Niech Wasza praca apostolska rozświetla wszystkie sprawy doczesne, z którymi jak mówi Sobór Watykański II, jesteście ściśle związani" (KK31). Kierujcie nimi tak, by ustawicznie rozwijały się po myśli Chrystusa i służyły chwale Jezusa Chrystusa.

Do podziękowań dołączamy prośbę o modlitwę, w intencji zarządu i całej Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej