Wiceprezes DIAK Małgorzata Frańczak została Radną - GRATULUJEMY PDF Drukuj Email
wtorek, 23 października 2018 11:57

Wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie, Małgorzata Frańczak, uzyskała mandat radnej i będzie zasiadać w Radzie Miejskiej w Działoszynie.

Zaangażowanie społeczne Małgosi jest dobrze znane nie tylko mieszkańcom Działoszyna, społeczności parafialnej, ale również członkom Rady i zarządu DIAK. Doceniając dotychczasowe działania prezes POAK
z Działoszyna, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski, desygnował Małgorzatę Frańczak na funkcję wiceprezesa Diecezjalnego Instytutu.

Warto nadmienić, że działalność Małgorzaty na polu społecznym, kulturalnym i eklezjalnym doceniła również Kapituła Medalu Biskupa Teodora Kubiny, odznaczając Małgorzatę Frańczak, tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Zarówno Zarząd Diecezjalnego Instytutu, jak i członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, życzą wytrwałości pośród nowych wyzwań, a także grona życzliwych ludzi do współpracy. Niech inspiracją dla Twoich działań na rzecz społeczności Działoszyna będą wartości wyrosłe ze społecznej nauki Kościoła.

W imieniu Zarządu – Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji  Częstochowskiej