Jubileusz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Drukuj
piątek, 04 października 2019 20:37

Parafialny Oddział działający przy kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie świętował swój jubileusz. Dwudziestolecie częstochowskiego POAK-u zgromadziło osoby, które na przestrzeni istnienia Akcji Katolickiej angażowały się w życie parafii.


Jubileusz XX-lecia rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył proboszcz ks dr Paweł Sobuś. W sowim kazaniu asystent POAK powiedział min.: "Dzisiaj chcemy podziękować Panu Bogu za specyficzne powołanie laikatu w Akcji Katolickiej". Dodał przy tym, że: "Członka Akcji Katolickiej cechować powinno nie tylko zaangażowanie w sprawy społeczne, ale przede wszystkim szacunek i troska o drugiego człowieka".


Po Eucharystii miało miejsce spotkanie w salce parafialnej. Przybyłych na spotkanie gości przywitała prezes Ewa Bednarek, która zapoznała obecnych z historią Parafialnego Oddziału. W spotkaniu uczestniczył prezes POAK, dr Artur Dąbrowski oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Kawecka. Dr Dąbrowski zapoznał gości z bieżącymi inicjatywami Akcji Katolickiej w diecezji.

W imieniu Pana Prezesa oraz delegacji POAK ze św. Wojciecha, pragnę serdecznie podziękować za wspólną modlitwę oraz spotkanie w tak zacnym gronie.

Janina Kawecka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej POAK