Wspieramy akcję 2020dlazycia.pl w Roku Świętego Jana Pawła II Drukuj
poniedziałek, 13 stycznia 2020 11:41


Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja obchodzić będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. Za uchwałą w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Roku 2020, głosowało 417 posłów, przeciwnych było było 4, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale czytamy min., że zdecydowane upominanie się Jana Pawła II "o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem "Solidarności", wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy".

W uchwale sejmowej przypomniano również o papieskim nauczaniu o godności człowieka. Wyraźnie wyartykułowano, że św. Jan Paweł II „nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy".


Zachęcamy wiernych do zapoznania się z inicjatywą: 2020dlazycia.pl. Budzący się do życia laikat angażując się na rzecz ochrony życia, żywiąc nadzieję na triumf "cywilizacji życia" nad "cywilizacją śmierci" w naszej Ojczyźnie,  podejmuje wysiłek zmierzający do triumfu odwagi nad partykularnym interesem w życiu społecznym. Dlatego czyni wysiłki, w celu całkowitej ochrony życia ludzkiego. Jak informują organizatorzy: "Pragniemy prosić Pana Boga o to, żeby pomógł naszemu narodowi całkowicie zakończyć grzechy związane z aborcją. Jak to zrobi? Ufamy, że On może przemienić serca ludzi".

Szczegóły dotyczące włączenia się w inicjatywę znajdują się na stronie: https://www.2020dlazycia.pl/. Zachęcamy członków Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, sympatyków i wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka i szacunek do życia do włączenia się w inicjatywę. Nie wystarczy dziś mówić o Wielkim Polaku, Janie Pawle II i celebrować rok jemu poświęcony. Należy przede wszystkim żyć Jego przesłaniem. Do inicjatywy dołączamy poprzez uczestnictwo w Eucharystii, którą indywidualnie lub wspólnie, można zamówić w dowolnym miejscu świata. Intencja jaka przyświeca Mszy św. jest jedna, modlimy się 
„Całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce”.

Prezydium Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
Dr Artur Dąbrowski, prezes.
Renata Olczyk, wiceprezes.
Małgorzata Frańczak, wiceprezes.
Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.