Zachęta Księdza Asystenta do refleksji nad nad Listem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka. Drukuj
wtorek, 04 lutego 2020 13:12

W najbliższą niedzielę (9.02.2020), we wszystkich polskich świątyniach, będzie odczytywany list prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, przygotowujący nas do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Arcybiskup Wojciech Polak przypomniał, w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 1949 roku, miał miejsce ingres prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej, a cztery w dni później, do warszawskiej.

Ksiądz Prymas przypomniał nam w liście, że kardynał Wyszyński był przede wszystkim: "wiernym głosicielem Ewangelii w słowie i czynie". Dodał przy tym, że: "bardzo kochał Kościół, czuł się za niego odpowiedzialny". Z pewnością nie tylko te cechy apostolskiej posługi Prymasa Tysiąclecia powinien odzwierciedlać w swej postawie każdy członek Akcji Katolickiej.

Miejmy świadomość, że w chwili obecnej orędzie Prymasa Tysiąclecia brzmi nadzwyczaj aktualnie. W dobie narzucanej nam "poprawności politycznej" i dyktatu relatywizmu, inspirując się Kardynałem Wyszyńskim, mamy dawać światu nadzieję i przywracać ludziom godność w trudnych czasach panoszącej się lewicowej poprawności. Prymas Tysiąclecia uczył nas, że: Ewangelia i krzyż, to nie są zabytki", "a Kościół to nie archiwum, lecz aktualne życie!". Biorąc sobie do serca wskazówki z listu Prymasa Polski przygotowującego nas na beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego, ukażmy poprzez charyzmat laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej, że w naszej posłudze, taj jak w przypadku Kardynała Wyszyńskiego, jest możliwe "zachowanie właściwej równowagi pomiędzy tym, co się głosi, a ewangelią".

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.