Prezes DIAK w Radio Maryja i Telewizji TRWAM PDF Drukuj Email
piątek, 15 października 2021 07:17

14 października 2021 r. gościem "Rozmów niedokończonych" w TV TRWAM i Radio Maryja był prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski. W swoich wystąpieniach dr Dąbrowski odnosząc się do obecnego procesu edukacyjnego przypomniał, że: "zadanie szkoły polega na wspomaganiu wychowawczej roli rodziny". Podkreślił przy tym, że zgodnie z art. 48. 1. Konstytucji RP, to właśnie rodzice mają prawo "do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami".

Prezes Dąbrowski powiedział również, że: "prawo, mówi wyraźnie, że oświata w Polsce jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa i respektuje wartości, zasady zawarte w Konstytucji RP, odnosząc się również do wskazań z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, czy Konwencji o prawach Dziecka". Podkreślił przy tym, że "pod względem prawnym nauczanie i wychowanie realizowane w Polsce, respektuje chrześcijański system wartości oraz uniwersalne zasady etyki".

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania audycji. Linki do wydarzeń znajdują się poniżej.

Małgorzata Frańczak, wiceprezes DIAK

TRWAM - https://www.youtube.com/watch?v=YScE58BipOE