Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie. PDF Drukuj Email
niedziela, 14 listopada 2021 22:16

 

Podążając za słowami św. Jana Pawła II o potrzebie nowej ewangelizacji i konieczności stworzenia apostolstwa świeckich 24 listopada 1996 roku utworzył się POAK przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie.

14 listopada 2021 roku obchodziliśmy srebrny jubileusz naszego Oddziału. W niedzielny, słoneczny dzień o godz. 11:30 procesja z pocztami sztandarowymi rozpoczęła uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez asystenta DIAK w Częstochowie ks. Radosława Rychlika, asystenta parafialnego ks. Jana Skibińskiego, ks. Michała Tatarenko oraz gościa ks. wikariusza z Białorusi. Członkowie POAK w Działoszynie brali czynny udział w oprawie liturgii. Ks. Radosław Rychlik wygłosił homilię na temat Mszy św. czym dla nas jest msza niedzielna i w jakim celu gromadzimy się na liturgii. Najważniejszym celem mszy św. to „karmienie się” słowem Bożym, a także przyjęcie Najświętszego Sakramentu. Swoją obecność na mszy św. zaznaczył Zarząd DIAK w Częstochowie Pani Renata Olczyk wiceprezes, Pani Janina Kawecka przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z Panem Prezesem dr Arturem Dąbrowskim na czele.


W śród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć władz samorządowych UMiG w Działoszynie w imieniu Pana Burmistrza honory pełniła Pani Marta Patocka. Na uroczystej mszy św. były również POAK z regionu wieluńskiego tj.: z Wielunia z parafii św. Józefa, z parafii św. Stanisława BM, z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, oraz z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach i z parafii św. Franciszka w Toporowie. Przed błogosławieństwem głos zabrała Pani Małgorzata Frańczak prezes miejscowego Oddziału Akcji Katolickiej. W swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym na Eucharystii czym jest Akcja Katolicka, jakie są jej działania i jaki jest jej cel. Na zakończenie wraz z Zarządem DIAK w Częstochowie wręczyła asystentowi parafialnemu ks. Janowi Skibińskiemu medal im. ks. bpa Teodora Kubiny. Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej.


Po zakończeniu Mszy św. odbyła się druga część uroczystości agapa na salce przy plebanii. Były przemówienia i refleksje, zostały wręczone dyplomy i podziękowania. Odznaczeni zostali Pani Wanda Cieśla, Pani Teresa Szczerkowska, Zenon Nąckiewicz, Mirosław Wolniaczyk, oraz przyjaciele naszego Oddziału Pan Rafał Drab burmistrz UMiG w Działoszynie, Pani Anastazja Kukuła, Edwarda Malatyńska, Grażyna Tkaczyńska i Pani Bożena Cieśla.


Małgorzata Frańczak, wiceprezes DIAK