Inspiracja do działania PDF Drukuj Email
sobota, 01 stycznia 2022 16:45Pierwszego stycznia 2000 roku św. Jan Paweł II przed celebrując Eucharystię w rzymskiej bazylice Matki Boskiej Większej, nawiązując w homilii do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki powiedział min.:  "To Jej bowiem, Matce Chrystusa i Kościoła, pragniemy zawierzyć rozpoczęty zaledwie Rok Święty, aby Ona ochraniała i wspomagała wędrówkę tych, którzy stają się pielgrzymami tego czasu łaski i miłosierdzia".

Pielgrzymując przez życie w czasie łaski i miłosierdzia dostrzegamy na horyzoncie naszej wędrówki coraz śmielsze dążenia do wyrugowania
z przestrzeni prawnej, społecznej i kulturowej wartości i symboli chrześcijańskich. W grudniu minionego roku byliśmy świadkami przesunięcia akcentu rewolucji kulturowej w kierunku wymazania ze świadomości Europejczyków śladów o Bożym Narodzeniu.

Byliśmy świadkami tego, jak w dyskryminującej broszurze, a w zasadzie w przewodniku „komunikacji inkluzywnej” Komisji Europejskiej, wśród wytycznych znalazły się min. zakazy dotyczące używania terminów pan
i pani oraz zwrotu "Boże Narodzenie". W narzucaniu poprawność politycznej komisarz ds. równości Helena Dalli, sugerowała również zastąpienie tradycyjnych imion Maria i Jan, imionami Malika i Juliusz.

Historia jednak, jak twierdził papież Pius XI w opublikowanej w 1931 r. encyklice „Lux Veritatis temporumque testis”, przekonuje nas o tym, że "im gwałtowniejsze fale miotają Łodzią Piotrową, tym bliższej i silniej doznaje się pomocy łaski Bożej". Kierując nasze oczy ku Bogu, w pierwszym dniu Nowego Roku zawierzamy Kościół, świat, Ojczyznę i Akcję Katolicką Trójjedynemu Panu.

Matce Chrystusa zawierzamy rozpoczęty rok 2022. Jej wstawiennictwu i ochronie powierzamy wszystkie nasze dzieła, prosząc o to, by inspirując naszą modlitwę, uczyła przełożyć ją na czyn, dzięki któremu stawiani na naszej drodze ludzie zaczną rozumieć, że sami „stają się pielgrzymami czasu łaski i miłosierdzia".

Niech rytm naszego pielgrzymowania w bieżącym roku wyznaczają słowa, które pozostawił nam wybitny francuski teolog Henri de Lubac SI: „Jedyną pasją mojego życia była obrona wiary".

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej