Przeszkoliliśmy nauczycieli Drukuj
czwartek, 04 listopada 2021 10:00

 

Już poza nami konferencja: "Przywilej bycia rodziną", zrealizowana w ramach konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Po Pierwsze Rodzina" na Rok 2021.


 

Proponowane treści dokładnie wpisały się podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok rok szkolny 2021/2022. Tym samym przekazana wiedza oraz materiały dydaktyczne nie tylko wzbogaciły przybyłych na szkolenie pedagogów, ale przyczyniły się znacząco do pogłębienia wiedzy z zakresu wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.


Wykłady otworzyła Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Barbara Socha prelekcją: "Dobro rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania w perspektywie projektu Po Pierwsze Rodzina”.


W dalszej kolejności przemawiała lekarz, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, dyrektor kleszczowskiego DPS im. św. Barbary ks. Sławomir Bednarski oraz członek prezydium Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezes DIAK, dr Artur Dąbrowski.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Każdy z uczestników konferencji maił sposobność zapoznać się z formami promowania rodziny i wspierania jej na szczeblu władzy rządowej, samorządowej, społecznej i edukacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, że przedstawione powyżej obszary promujące rodzinę ukazane zostały na tle destrukcyjnych ideologii XIX, XX i XXI wieku, które dążą do demontażu instytucji rodziny i jej niekonstytucyjnego rozumienia.

Katarzyna Dąbrowska/Senior w Eterze